Taisyklės

XOXO.lt yra nepriklausomas internetinis tinklapis, kuris suteikia Jums galimybę smagiu būdu sužinoti žmonių nuomonę apie tai, kaip Jūs atrodote, galimybę išskirtiniu būdu susipažinti su žmonėmis ir gerai praleisti laiką. Kiekvienas naujas narys užsiregistruodamas patvirtina, kad sutinka su šiomis Rawr nuostatomis:
- Sutinku, kad mano nuotraukos, duomenys, kuriuos aš įrašiau, bus publikuojami tinklapyje.
- Patvirtinu, kad mano įrašyti duomenys yra teisingi, nuotraukose esu aš.
- Jeigu nuotraukose, kartu su manimi, užfiksuoti kiti asmenys, aš patvirtinu, kad jie neprieštarauja nuotraukos publikavimui.
- Suprantu, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, svetimų nuotraukų publikavimas ir duomenų skelbimas yra baudžiamas pagal numatytą tvarką.
- Rawr administracija arba jos įgalioti asmenys pasilieka nevaržomą teisę šalinti nuotrauką, anketos duomenis ar visą anketą be išankstinio perspėjimo apie šį veiksmą. Tai yra daroma kilus įtarimui, kad nario įkelta nuotrauka nepriklauso jam, suklastoti pateikti duomenys ir pan. Taip pat be įspėjimo gali būti šalinamos ir nuotraukos, kurių turinys nėra tinkamas publikavimui, kurių kokybė yra per prasta ir išsiskiria iš bendro tinklapio konteksto.
- Sutinku, kad pažeidęs Rawr taisykles, aš negalėsiu gauti, siųsti laiškų, prisijungti su klubo nario vardu ir slaptažodžiu.
- Sutinku, kad man nusižengus klubo taisyklėms, mano anketa gali būti užblokuota.
- Pažadu nesiųsti kitiems nariams nepageidaujamo turinio informacijos, reklamos, kvietimų užsiregistruoti kituose tinklapiuose ar komercine veikla užsimančiomis įmonėse, tap pat nariams pasižadu nesiųsti informacijos, kuri yra susijusi su įvairiomis paslaugomis, prekėmis ar įvairiais renginiais. Suprantu, kad užsiimdamas išvardinta veikla, aš privalėsiu atlyginti Rawr veiklai galimai padarytą žalą ir sumokėti piniginę baudą, o taip pat kompensuoti moralinę žalą klubo nariams, jei tokia bus nustatyta tyrimo metu.
- Draudžiama skelbti telefono numerį, nuorodas į kitus interneto puslapius, el. pašto adresą, bet kokią konfidencialią informaciją.
- Draudžiama šmeižti, publikuoti komercinę informaciją, skatinti rasinę ar tautinę neapykantą.
- Negalima publikuoti nuotraukų, ant kurių yra kokių nors užrašų (išskyrus datą, vardą, Nario slapyvardį, mūsų tinklapio užrašą).
- Sutinku, kad tinklalapio administracija saugumo vardan saugos mano IP adresą.
- Sutinku iš portalo administracijos gauti el. laiškus.
- Sutinku, kad pažeidus bet kurią minėtą Rawr taisyklę, mano anketa bus panaikinta be išankstinio įspėjimo ar paaiškinimo.
- Susirašinėdamas su kitais nariais pasižadu gerbti savo pašnekovą. Šmeižti, tyčiotis, keiktis draudžiama.